...شدنی است !

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

وقتی  تصور چیزی را میکنی ،آن کار شدنی است

وقتی چیزی را با تمام جزئیات تجسم میکنی ، شدنی است وقتی انتظار اتفاقی را میکشی، شدنی است .وقتی طرحی واقعی و عملی را در ذهن می پرورانی ، شدنی است. وقتی با تلاشی موثر و همراه با شکیبایی گامی به جلو برمیداری ، شدنی است. وقتی قاطعانه متعهد شوی ،شدنی است .

وقتی بخواهی کاری را با همه موانع و چالشهای پیش رو انجام دهی ، آن کار شدنی است.

وقتی با وجود همه فراز و نشیبها ، به آینده مینگری و استقامت به خرج میدهی ، شدنی است.

وقتی بتوانی از اشتباهات خود درس و ازناکامیها نیروبگیری، آن کار شدنی است.

وقتی علاقه، جدیت و ابتکار عمل خود را به کار گیری ، آن کار شدنی است.

وقتی تصورو تجسم میکنی ، انتظار میکشی ، برنامه ریزی میکنی ،کاری را به انجام میرسانی ، متعهد میشوی و استقامت میکنی و مشتاقانه با هر چالشی روبرو میشوی، نه تنها آن کار شدنی است بلکه قطعا به وقوع می پیوندد!

                                                                                                                                                                  

/ 0 نظر / 6 بازدید