اولین باش...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اولین کسی باش که میخندد. وقتی دلیلی برای خندیدن نمیبینی، همان زمانی ست که بیشترین نیاز به خندیدن است .

اولین کسی باش که میبخشد . جنبه های  منفی گذشته را برای همیشه کنار بگذار.

اولین کسی باش که کاری راانجام میدهد . هر چه زودتر اقدام کنی، کار بیشتری به انجام میرسانی.

اولین کسی باش که تشکر میکند .برخورد حق شناسانه زندگیت را سراسر خوشبختی میکند.

اولین کسی باش که با موقعیتهای جدید و متفاوت وفق می یابد .وقتی تغییرات را بپذیری ، کارها را با علاقه بيشتری انجام میدهی.

دیگر برای داشتن زندگی بهتر منتظر ننشین! بلکه  اولین کسی باش که به جلو حرکت میکند و تنها کسی باش که سبب این حرکت میشود.

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
mina

اولين نفر ؟؟؟ هومممم خب بد فکری نيست ولی شجاعت ميخواد ....مرسی که بهم سر زده بودی :)

mood moody

...و به یاد اولينی که همه ی اين اولين ها را با او تجربه کرده ای هميشه شوق اول بودن و شوق داشتن او را اگر حتی روزی نباشد د رخود زنده نگهدار !