من به غير از تــــو نخواهم ، چه بدانی ، چه ندانی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از درت روی نتــــــــابم ، چه بخوانی ، چه برانی

دل من ميل تـــــــو دارد ، چه بجوئی چه نجوئی

ديده ام جـای تــــو باشد ، چه بـمانی ، چه نـمانی

مـن کـه بيمار تـــــو هستم ، چه بپرسی چه نپرسی

جان به راه تـــــــو سپارم ، چه بدانی ، چه ندانی

ميتوانی به همه عـمر ، دلم را بفريبی

ور بکوشی ز دل من بگريزی ، نتوانی

دل من سوی تــــــو آيد ، بزنی يا بپذيری

بوســــه ات جان بفزايـد ، بدهی يـا بستانی

جانی از بهر تـو دارم ، چه بخواهی چه نخواهی

شعرم آهنگ تــو دارد ، چه بخوانی چه نخوانی

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
mood moody

...تو به من سنگ زدی،من نه رمیدم، نه گسستم،باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم ،تا به دامِ تو افتم همه را گشتم و گشتم........