زمانی که برنامه هایت به خطا میروند ...?!

 

وقتی کارهایت براساس برنامه ریزی پیش نمیروند ، چه میکنی؟

برنامه هایت را تنظیم کن و دوباره شروع کن .

وقتی موانع ومشکلات بیشتر وقتت را در روز میگیرد، چه می کنی؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

یک گام به عقب برگرد و لبخند بزن . و بدان اکنون آگاهتر و مصمم تر از قبل به پیش خواهی رفت زیرا میدانی زمان چقدر گرانبها است و درک میکنی که چه قدرسریع سپری میشود.

بگذار این ادراک تمرکزت را بیشتر کندو سپس ازاین تمرکز در جهت رسیدن به مقصد خود استفاده کن. آنچه که باید انجام گیرد، به وقوع میپیونددو تو همانجایی که هستی. بدترین کار این است که به خاطر زمان از دست رفته دلگیر و ناراحت باشی زیرا این خود به اتلاف وقتت میافزاید. و اما بهترین کار این است که برخیزی وبا تصمیمی جدید برای یک پیشرفت واقعی دوباره همه چیز را از سر گیری .ورای زمان از دست رفته ، پیش برو و حقیقتا از زمانی که در دست داری استفاده کن. به زودی آنقدر پیش میروی که عقب گرد کوچک خود را به سرعت به دست فراموشی خواهی سپرد.                                                                

                                                                             Ralph marston                                                

 لحظات خوبی داشته باشید

 

/ 0 نظر / 8 بازدید