وقتی من خوبم ، توهم خوبی ، هم چیز هم خوب پیش میره ...وقتی من خوب نیستم ، تو هم خوب نیستی همه چیز به هم میزه ...وقتی تو خوب نیستی ، من باید خوب باشم تا اوضاع روبراه بشه.... !!

/ 1 نظر / 5 بازدید
رسپينا

کاملا موافقم با اين جمله ات خيلی به موقع بود عزيزم ...