شعری از حميد مصدق:

آه! مگذار که دستان من آن
اعتمادی که به دستان تو دارد
به فراموشیها بسپارد
آه! مگذار که مرغان سپید دستت
دست پر مهر مرا سرد و تهی بگذارد
من چه می گویم آه!

/ 1 نظر / 4 بازدید
balsamoo

بايد تامل کرد ...مرسی