برف ميباره و زندگی زيباتر از هر روز به نظر می آد.برف روزها ی خوب کودکی رو به يادم ميآره همون روزهايی که با برادر کوچيکترم  توی باغچه خونمون آدم برفی درست ميکرديم و دور و ور آدم برفيه ساعتها بازی ميکرديم...يادش بخير...

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
nooshin

پشت شيشه برف می بارد / در سکوت سينه ام دستی دانه ی اندوه می کارد .. به من هم سر بزن (:

یه غریبه که داشت رد میشد

برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف ...... هوراااااااااااا