زندگی رسم خوشایندی ست


خدايا شکرت

گاهی فکر میکنم اگه من جای تو بودم چه اتفاقی می افتاد ...اگه هزار تا مشکل داشتم  و کلی کار عقب مونده که تو مدت کمی باید انجام میدادم  ... فکر شو بکن این وسط تو هم مدام میخواستی غر غر کنی و  بهانه های الکی بگیری ...واقعا من چی کار میکردم ...

مطمئنا نمیتونستم تحمل کنم کمااینکه تا دیروز میگفتم  از همه چیز خسته ام ...

و تو میگفتی خدا روشکر کن دختر ...سعی کن از شرایطت راضی باشی !

میدونی کی به حرفت رسیدم ؟

وقتی آگهی تسلیت روی  برد شرکت  بهم ثابت کرد که خیلی راحت آدمها میتونن عزیزترینهاشون رو از دست بدن . بدون هیچ تعارفی !


زهره