زندگی رسم خوشایندی ست


بهار می آيد

 

همين روزها...

درختان شکوفه ميدهند و گلها غنچه

کوی و برزن آب و جارو ميشود و خانه ها  مرتب

جامه ها نو نوار ميشوند و وسايل نو

همه جا  پر است از بوی طراوت و عطر تازگی

و اما...آدمها چه ميشوند و دلهاشان ...؟!

دلهاتان شاد ، مهربان  و بهاری باد

" نوروز بر همگی مبارک "

 


زهره