زندگی رسم خوشایندی ست


نوعی ديگر

 

خانم راننده ممنون ...همین جا پیاده میشیم...!

 

حول و حوش ساعت 11 شب بود. با همسرم داشتیم از خونه مادرش برمیگشتیم.

چون از سر کارمستقیم رفته بودیم اونجا و  ماشین هم نداشتیم ، باید با سواریهای شخصی میرفتیم خونه.  سریک خیابون اصلی وایستادیم. چند دقیقه ای نگذشته بود که یه پراید هاچ بک مشکی جلوی پامون نگه داشت. راننده اش یه خانوم حدودا 30 -35 ساله خوشرو و خوش برخورد بود. البته یه آقایی هم روی صندلی کنار راننده نشسته بود ...با خودم فکر کردم که حتما این آقا همسرشونه و اومدن تا با هم نوبتی کار کنند وحتما الان هم  نوبت خانمه ست ،  اما یه کم از مسیر رو که طی کردیم با کمال تعجب دیدم اون آقا هم کرایه اش رو حساب کرد و پیاده شد.

یه  خانم تنها ...مسافرکشی  اون موقع شب تو خیابونهای  نا امن تهران ...اونم این مسیر خطرناک ! برام عجیب بود!

روی داشبورد یه دسته اسکناس از انواع مختلف صدی ،  دویستی وهزاری  و کنارش هم مقداری پول خورد گذاشته بود و خیلی تر و فرز کرایه مسافرا رو حساب میکرد. انصافا دست فرمونش هم حرف نداشت!

تو تمام مسیر صدای رضا صادقی به مسافرایی که مرتب سوار و پیاده میشدن برای چند دقیقه ای آرامش میداد ...هر کسی سوار میشد چند لحظه ای با تعجب به اون خانم نگاه میکرد...حتما از اينکه خانمی مسافر کشی کنه تعجب ميکردند! ...شايد هم خانمها رو هنوز باور نکردند! ...يا شاید هم اصلا مثل من نگرانش بوندند ... چون انصافا خیلی از آقایون رو میشناسم که با تاریک شدن هوا حتی  اگه ضرورتی هم پیش بیاد از ترس اینکه نکنه کسی بلایی سرشون بیاره ،کسی رو تو مسیرسوار نمیکنند.

حالا این خانوم چه وضعیت مالی و خونوادگی داشته که مجبور شده با همه ناامنی که تهدیدش میکنه – و حتما خودش هم واقفه - ، این کار رو انجام بده  خدا میدونه وبس..!!

اما مهم این بود که واقعا خانم  باجربزه و نترسی بود و مطمئنا هم اعتماد به نفس خوبی داشت.

به مقصد که رسیدیم همسرم به ایشون  گفت که اگه مسیرتون میخوره لطف کنید و ما روتا یه جای دیگه هم  برسونید. اما همونطور که بقیه پولمون رو پس میداد ، با همون چشمای خسته رو به ما کرد و گفت : " ببخشید آقا ....باید زودتر برگردم خونه .پسرم زنگ زده و گفته قراره از شهرستان برامون مهمون بیاد."

تشکر کردیم ،  براش آرزوی موفقیت کردیم و پیاده شدیم.

.....

.......

.............

 

خوب قضاوت با شما ....این هم یک مدل زندگیه دیگه...!!

 


زهره