زندگی رسم خوشایندی ست


ترجمه

زن بودن ...

من عاشق زن بودنم... جنسیتی که دارم  ....جنسیتی که زیبنده آنم .

وقتی مراحل مختلف زندگی را پشت سر میگذارم ، دوران عروسک بازی، عشق و عاشقی ، زندگی خوابگاهی ، ازدواج  و ورود به دنیای کار ، پيوسته راه کمال را میپیمایم  تا ثابت کنم شایسته انچه خلق شده ام ،  شایسته" زن بودن " ، هستم .

من میتوانم تاثیر گذار باشم  ، انسان ديگری به دنیا آورم ، بخندم ، گریه کنم ،با دیگران ارتباط خوبی برقرار کنم ، کارو تلاش کنم ،‌ بر مشکلات خود غلبه کنم، مشکلات دیگران را حل کنم ، عشق بورزم و در یک کلمه زندگی کنم. ...من عاشق زن بودنم ...

 


زهره