زندگی رسم خوشایندی ست


 

تا کی مجردی حال کنیم !؟

بعضیها مثل چند تا از دوستای خودم! فکر میکنند که ازدواج پایان دادن به تمام برنامه های دوره مجردیه بعد از ازدواج حتی دوستاشون رو هم کنار میذارند .دوستایی که یه عمر باهاشون زندگی کردن و غم و شادی لحظه هاشون رو با هم تقسیم کردند.

 اما در عوض یه عده دیگه هم خیلی براشون فرقی نمیکنه ...ازدواج میکنن و همچنان با دوستان دوره مجریشون به همون شکل رابطه دارن . ساعاتها و با هم میگذورنن و کنار هم هستند ...بیخیاله زن و بچه و اهل و عیال ...این جور آدما معمولا با مشکل روبرو میشن.  خیلی از این دسته آدما رو میشناسم که به خاطر دوستاشون ، همسرشون رو از دست دادن. این مشکل جدیدا برای یکی از دوستام پیش اومده . خیلی از دست شوهرش شاکیه. اون حتی حاضره تمام دوستای خودش رو کنار بگذاره تا مطمئن بشه شوهرش هم از دوستای دوره مجردیش کناره گیری میکنه. اما دریغ ....شوهرش که ظاهرا تازه گیها به واسطه دوستای نابابش ! معتاد هم شده ، عین خیالش نیست. از طرفی هم عاشق زنشه .اميدوارم به خاطر اين عشق هم که شده کمی به خودش بياد و به زندگيش بيشتر برسه. دلم یه جورایی براشون میسوزه. 

چند روزیه به شدت ذهنم مشغول این موضوعه ...

 


زهره