زندگی رسم خوشایندی ست


 

سالروز تولد عشقمان را با بضاعتی اندک ودستی خالی  و با گفتن دوستتت دارم تبريک ميگم.  

عشقمان جاودانه باد !

 


زهره