زندگی رسم خوشایندی ست


 

همه چيز از آنجايی آغاز شد که نوشتی " از بذل محبتتان ممنون. محبت خود را از من دريغ نفرماييد.."

چه روزهای پر دلهره ای بود آن روزها ...يادت که هست ...

و اکنون خود را برای با هم بودن آماده می کنيم با هم بودن و يکی شدن.

يکی شدن دلها يمان ، يکی شدن قلبهايمان و يکی شدن وجودمان!

و مطمئن باش که محبتم را بی دريغ نثارت خواهم کرد چراکه سهم دل پاکت از عشق بسيار است.

و به قول او که خود ميدانی " چقدر شيرين و دوست داشتنی شده ای"اين روزها  ...

                           

 


زهره