زندگی رسم خوشایندی ست


 

....و اينگونه بود که بهار

با تبسمی بارانی

که آبستن شکوفه و لحظاتی نو بود

بر قلبهای ديروزمان نشست

و رنگ ديگری با خود آورد

قدومش مبارک ...

بهاری باشید!


زهره