زندگی رسم خوشایندی ست


 

قوانین طلایی عشق به شریک زندگی :

 

۱.هرگز هر دوبا هم  در یک لحظه عصبانی نشوید.

۲.هرگزسر هم فریاد نکشید

۳.اگرقرار است   یکی از شما در بحث پیروز شود بگذارید همسرتان برنده باشد

۴.هرگز پای  اشتباهات گذشته را به میان نیاورید

۵.اگر تمام دنیا راهم فراموش کردید شریک زندگیتان را نادیده نگیرید

۶.هیچگاه بدون اینکه بحث و جدلتان بی نتیجه بماند ، به خواب نروید

۷.حداقل روزی یکبار کلام عاشقانه ای به همسر خود بگویید و یا از او تعریف و تمجید کنید

۸.اگر اشتباهی انجام دادید آن را بپذیرید و معذرت خواهی کنید

۹.به یاد داشته باشید که دعوا وجرو بحث امری دوجانبه است  شما که یک طرف قضیه هستید میتوانید از آن جلوگیری کنید و یا بالعکس آن را تشدید نمایید .

۱۰. و نکته مهم این که هرگز روز تولد همسرتان را  فراموش نکنید!


زهره