زندگی رسم خوشایندی ست


 

الهی حول حالنا الی احسن حال .....

 

سال 83 با تمام خوبیها و بدیهایش به پایان میرسد و هر لحظه به تحویل سال نو نزدیک و نزدیکتر میشویم..

از خدا بخواهیم که سال نو را سالی  پر از خیر و برکت برای تمام ایرانیان قرار دهد. سالی پر از شادی، لبخند و دل خوشی! بی هيچ ناراحتي، دلخوری و غصه ای .

سال نو بر همه عزیزان میمون و مبارک باد .

 

سال نو بر همگان مبارک!

 

 


زهره