زندگی رسم خوشایندی ست


 

دوست خوبم تو مدام متعجبی که چرا اینقدر تو کارهات موفقی و چرا خدا همیشه تو موقعیتتهای حساس زندگی  بهت کمک می کنه ...از من میپرسی چرا اینجوریه ...خودت از ماجرا خبر نداری  اما من میدونم چرا... چون همیشه دل مادر پیرت رو شاد میکنی و از صمیم قلب دوستش داری ...دوست داشتن که  نه به قول خودت میپرستیش !

مطمئن باش اگه تو زندگیت موفقیتی کسب میکنی ، اول نتیجه تلاش  و کوشش خودت و در کنارش دعای مادر بوده که مهر رد به سینه اش نمی خوره اگه برات دعا کنه .

درست مثل مادر من که برای هر کدوم از بچه هاش دعا میکنه رد خور نداره . فقط کافیه کمی بهشون محبت کنیم تا دعای خیرشون همیشه بدرقه راهمون باشه .همین !


زهره