زندگی رسم خوشایندی ست


سفر شمال

تا حال تو این فصل شمال نرفته بودم . تجربه جالبی بود. هوا عالی بود. مناظر زیبا ، کوههای پوشیده از برف و درختای پراز نارنج و پرتقال بسیار دیدنی بودند. این عکس رو از منظره اطراف ویلا تو شهرک شالی و کناردریا گرفتم .


زهره